Linka Detskej Istoty

 

Informačné video Linke  detskej istoty

 

Čo je zábava? Kde začína a kde končí?

Cieľom nášho videa je ukázať, že nie všetko, čo je pre jedného zábavné, môže byť také aj pre druhého.
Úlohou videa je upozorniť mladých ľudí na tému prekračovania hraníc zábavy a neželaných dôsledkov 

 

Nenávistné komentáre

Stále viac mladých ľudí sa na Linku detskej istoty obracia s tým, že sa stali terčom posmeškov a urážok vo virtuálnom svete. Na bezplatnej, non-stop, anonymnej linke 116 111 sme pripravení hovoriť s Tebou aj o tejto téme!

 

 Vzťahy medzi rodičmi a deťmi

Témou rozhovorov na Linke detskej istoty sú neraz i vzťahy v rodine. Deti a mladí ľudia nám volávajú kvôli nezáujmu a zaneprázdnenosti zo strany blízkych, rovnako kvôli konfliktom medzi nimi a ich rodičmi, súrodencami. Stáva sa aj to, že telefonujúci/e sú svedkami/svedkyňami zvyšujúceho sa napätia medzi rodičmi samotnými, čo ich značne zasahuje, nevedia si v podobných situáciách poradiť

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk