Linka Detskej Istoty

 

Vďaka SV UNICEF vznikla pred 25 rokmi komunikačno - poradenská linka pre Slovenské deti. Dostala názov Linka detskej istoty. Začínali sme akoby na zelenej lúke, bez skúsenosti ale s veľkým entuziazmom pripraviť a ponúknuť našim deťom bezpečný, komunikačný priestor bez prekonávania bariér. Išlo o dištančnú formu – teda komunikáciu a poradenstvo cez telefón. V tom čase v mnohých krajinách sveta takéto možnosti pre deti už existovali a mali veľa skúseností, s ktorými sa nezištne podelili s novými zakladajúcimi linkami. Aj našej Slovenskej detskej linke pri zrode pomohli odborníci z Childline z Veľkej Británie a tiež priatelia z Českej Linky bezpečí.

I keď začiatky boli náročné postupne sme pre deti Slovenska vybudovali krásne zmysluplné pracovisko s pulzujúcim životom odborných pracovníkov. Preto patrí poďakovanie všetkým pracovníkom SV UNICEF, ktorí nám vytvárali pracovné podmienky, odborníkom Diagnostického centra, ktorí prevádzku linky odštartovali a mnohým pracovníkom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorí pracovisku odovzdali svoje odborné poznatky z oblasti detskej psychiky a mnohým ďalším, ktorí pri zrode linky pomáhali podporovali a stáli pri nás. Za všetky tie roky patrí veľké ďakujem tým, ktorí kontakt s deťmi realizovali a realizujú. Sú to konzultanti, ktorí sú z radov vysokoškolákov z pomáhajúcich profesii a supervízori, ktorí tvoria tím erudovaných odborníkov z oblasti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej a liečebnej pedagogiky a pod.

Základom pre existenciu Linky detskej istoty bolo a je - ľahká dostupnosť pre deti z celého Slovenska (v tom čase neboli ešte bežne dostupné mobilné telefóny), bezplatnosť, zabezpečená non-stop prevádzka, garantovaná odbornosť a istota, že je tu vždy niekto pre dieťa, kto ho vypočuje, podporí a pomôže. Tieto priority sú počas celej existencie linky nemenné a spĺňajú medzinárodné kritéria, ktoré vydáva Childline International. Súčasne je nemenná naša základná filozofia „byť tu a teraz pre dieťa“ a pracovať vždy v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa.

Dopyt detského sveta, jeho problémy a jeho práva nás postupne viedli k rozširovaniu poskytovaných služieb. Zaviedli sme linku Sociálno-právne poradenstvo pre dospelých, ktorí volali v záujme detí a Rodičovskú linku pre psychologické poradenstvo rodičom. Postupne s prichádzajúcimi technológiami sme zaviedli komunikáciu cez chat, emaily, ..... a poradenskú linku, ktorá sa venuje problematike virtuálneho sveta Bezpečný internet. V súčasnosti sme zvýšili pozornosť k téme šikanovanie a kyberšikanovanie.

Pandémia za posledných 10 mesiacov vystupňovala náročnosť našej práce. Život a prežívanie detí a mladých ľudí popri bežnom živote a jeho úskaliach je výrazne zaťažené novou situáciou. Uvedomujeme si ako je pre deti a mladých ľudí dôležité mať možnosť porozprávať sa s odborníkom o situácii, o svojom aktuálnom stave, o tom ako riešiť celú škálu problémov, ktoré pandémia spôsobila. Je to komplex situácii a podnetov, ktoré na dieťa a mladého človeka pôsobia a tak narúšajú ich pocit istoty a bezpečia. Pomáhame deťom ako zvládať dištančnú výuku, ako sa vyhnúť chaosu, čo znamená pre nich istota a ako ju môžu získať cez režim, pravidlá a systém. Hľadáme spolu ako eliminovať úzkosti a strachy. Rozprávame sa o význame vzťahových väzieb v rámci rodiny ale aj o násilí a hádkach v domácom prostredí. Riešime spolu psycho-sociálny rozmer, ako im chýbajú rovesnícke vzťahy, vzťahy v škole, vzťah s učiteľom, spätná väzba, ocenenie, u starších absencia partnerského vzťahu. Spolu hľadáme ako dieťa môže využiť svoje silné stránky, čomu sa venovať, rozvíjať a posilňovať svoje sebavedomie. Náročnosť týchto kontaktov si vyžaduje od našich pracovníkov veľmi empatické a odborné poradenstvo. Uvedomujeme si však, že pre volajúce alebo četujúce dieťa či mladého človeka je tento dištančný kontakt v súčasnej dobe často jediný, kde môžu získať odborné poradenstvo a podporu. Naviac rozhovory dieťaťa s odborníkom majú skoro vždy okrem konkrétneho poradenstva aj nenahraditeľný preventívny rozmer.

Späť

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk