Linka Detskej Istoty

 

Štvrťstoročie za nami, štvrťstoročie pred nami...

26.1.1996 zaznel prvýkrát detský telefón...a odvtedy nepretržite 25 rokov. Je čas na oslavu.

Oslavy sú rôzne. Bujaré, veselé, tichšie,...  A teraz tu máme aj také tie dištančné, na diaľku. V dobe pandémie, kedy viac menej nemáme na výber, sme si my, na Linke detskej istoty "vybrali" tú tichučkú dištančnú oslavu. 26.1.2021 oslavujeme 25 rokov - štvrťstoročie pomoci deťom a mladým ľuďom. Najprv ako národný projekt Slovenského výboru UNICEF a neskôr ako samostatná nezisková organizácia Linka detskej istoty, n. o..

Oslava je oslava. Aj taká tichučká... A oslava znamená radosť, spomínanie, nekonečné spomínania, "ťuknutie" na ďalšiu úspešnú budúcnosť, ďakovania, zabudnutie na to zlé a vyzdvihovanie toho dobrého. Tak toto všetko budeme teraz tak tichučko robiť s našimi súčasnými i minulými pracovníkmi, konzultantami, intervízormi, supervízormi, sponzormi a ostatnými sympatizantami.

S radosťou si uvedomujeme, že od 26. januára 1996 Linka v non stop prevádzke nepretržite, 365 dní v roku (pár hodín pri sťahovaní sme museli telefóny predsa vypnúť)

S radosťou si uvedomujeme, že viac ako 3 milióny detí, mladých ľudí, rodičov, starých rodičov, pedagógov,... sa za spojilo s Linkou, prejavilo dôveru jej pracovníkom a veríme, že dostali to, čo očakávali S radosťou si uvedomujeme, že na Linke sa od začiatku jej prevádzky vystriedalo veľa konzultantov a supervízorov, ktorí deti a mladých ľudí trpezlivo načúvali, profesionálne ich sprevádzali ich problémami, poznávali potreby detí... stali sa odborníkmi na dištančné poradenstvo, ktoré, dobre vieme, že nie je len o telefonovaní. A máme z toho dobrý pocit. Na to si "ťuknime" a prajme si ďalších 25 úspešných rokov.

S radosťou vnímame, že našu prácu si cení i súčasná prezidentka SR pani Zuzana Čaputová. 

Za tých už prežitých 25 rokov patrí vďaka všetkým, ktorí zdvíhali telefóny, ktorí zabezpečovali chod Linky a aj tým, bez ktorých by to tiež nešlo, našim sponzorom a podporovateľom. Vďaka.

                                                                                                                                    Eva Dzurindová

 

Tak a teraz spomínajme a zabudnime pri tom na to nepríjemné, ťažké, zlé a vyzdvihnime to príjemné, dobré, veselé

... najprv cez slová a spomienky tých, ktorí boli na začiatku. 

        Predsedkyňa Správnej rady LDI, n. o.

Sú to každoročne desaťtisíce dňa Správnej rady LDI, n. o.etí a mládeže, ktorí na Linke detskej istoty našli istotu, že ich niekto vypočul, akceptoval a poradil im. Preto keď sa obzriem na uplynulých 25 rokov existencie Linky detskej istoty som veľmi spokojná, že pre Slovenské deti takéto pracovisko existuje už celé štvrťstoročie. I keď začiatky neboli ľahké, teší ma, že som bola pri zrode tohto užitočného projektu, ktorý bez prerušenia 25 rokov plní svoje poslanie. Je to aj preto, že od začiatku až po súčasnosť na projekte pracujú úžasní ľudia, ktorí citlivo vnímajú detský svet jeho problémy, ako aj jeho potreby. Majú kvalitnú odbornú výbavu a sú obdarení empatiou, flexibilitou, racionalitou a pokorou. Dobrý priateľský a odborný tím pracovníkov dáva záruku pre kvalitnú komunikačno-poradenskú službu. Nesmieme zabúdať, že spoločenská klíma na celom svete poukazuje, že dištančné poradenstvo bude stále viac a viac dôležitou súčasťou poradenských služieb hlavne pre deti, ktoré sú najviac ohrozenou skupinou v spoločnosti. Prajem deťom a mladým ľuďom, aby mali v živote čo najmenej ťažkých chvíľ ale ak náhodou prídu, aby tu pre ne bola vždy Linka detskej istoty.                               Viac z jej spomienok              

                                        

         Predseda Správnej rady  Slovenskej nadácie pre UNICEF

Pri príležitosti významného výročia, 25 rokov od otvorenia LDI, ktorá bola dlhé roky dôležitým projektom Slovenského Výboru pre UNICEF, by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým kolegom, ktorí pre LDI pracovali a stále pracujú.Robili ste a stále robíte strašne dôležitú prácu hlavne pre deti. Pomáhate pri riešení starostí s ktorými si mnohí nedokážu poradiť. Želám Vám, aby ste mohli svoju prácu vykonávať v čo najlepších podmienkach, lebo deti Vás potrebujú.Veľa zdravia všetkým.

 

    Výkonný riaditeľ SV UNICEF (1993 - 2014)

Som úprimne rád, že Linka už 21 rokov, čo je vlastne štvrstoročie, slúži svojmu účelu, ktorý sa postupne rozrástol do oveľa väčšej šírka ako sa pôvodne predpokladalo. A pri tej príležitosti chcem poblahoželať a poďakovať všetkým, ktorí ju tých 25 rokov tvorili, budovali, rozvíjali a spolu pomáhali a zachraňovali deti a celé rodiny. Nie všetci, ktorí tomuto projektu venovali  kus života sa výročia dožili, ale zostávajú súčasťou jeho histórie. Hlboko sa pre Vami všetkými skláňam. Na Linku som bol vždy pyšný a k okrúhlemu výročiu jej želám, aby tak ako doteraz i naďalej úspešne prekonávala všetky prekážky a zostala istotoou pre tisíce detí, ktoré jej službu stále potrebujú.


      Člen Správnej rady LDI, n. o.

Je dôležité, že LDI, napriek mnohým ťažkostiam, funguje aj po 25 rokoch. Som veľmi rád, že som bol medzi tými, ktorí linku spúšťali, ale teší ma aj to, že sa naša cesty nikdy celkom nerozišli. LDI želám predovšetkým veľa vytrvalosti. Naša vytrvalosť je totiž ponuka istoty. Tú deti potrebujú. A navyše – naša linka ju má v názve.  Viac z jeho spomienok

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk