Linka Detskej Istoty

 

Odborný výcvik poradcu na Linke

    VÝZVA PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA

pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, špeciálna a liečebná pedagogika).

Brigádnicka práca a študentská prax na Linke detskej istoty (LDI)

Linka detskej istoty (LDI) je prvou telefonickou a on-line linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže v SR. Funguje nepretržite už 27. rok a jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu s dieťaťom a mladým človekom v záťažovej situácii, poskytovanie preventívneho poradenstva, komunikácia s deťmi a mládežou a krízová intervencia.


Hľadáme špecificky študentov/tky denného štúdia pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, liečebná/špeciálna/sociálna pedagogika...) 2., 3., 4. ročníka.


Ďalší výcvik sa bude konať  v dňoch 25.11. 2022, 26.11. 2022, 27.11.2022, 3.12.2022, 4.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022

(Výcvik zahŕňa povinné absolvovanie všetkých dní teórie + následne 40 h praktická časť – na linke tzv. “náčuvy/nákuky”, kt. sú individuálne dohodnuté).

PRÁCA  PORADKYNE/PORADCU:

- Priama práca na telefonickej linke 116111 a 116000 a v on-line priestore (chat a e-mail).

- 24/7 non-stop pod vedením skúsených supervízorov z pomáhajúcich profesií

-Účasť na vzdelávaniach, supervíziách a tímových stretnutiach.

- Dohoda o brigádnickej práci študentov / 4,80 eur na hodinu

-Minimálne 20 hodín mesiačne – Flexibilita žiadaná – Linka funguje 24/7 non-stop

-Podmienkou zaradenia do výcviku LDI je úspešné absolvovanie osobného pohovoru

Ak máš záujem, pošli svoje CV aj s tel. číslom na adresu: tana@ldi.sk

Práca na Linke môže byť uznaná aj ako prax do školy, ale až po absolvovaní kompletného výcviku 110 h.

 

 

 

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk