Linka Detskej Istoty

 

TLAČOVÁ SPRÁVA                                                                                                                                      Bratislava 16. 05. 2023

14. ročník Celoslovenského detského čitateľského maratónu “ČÍTAJME SI...”

LINKA DETSKEJ ISTOTY, n. o. (LDI) v spolupráci s partnermi Čo: 14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s názvom “ČÍTAJME SI”...2023 – tento projekt chce pritiahnuť čo najväčší počet detí a mládeže ku knihe a zároveň im dať informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež 116111, kde môžu nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE. A zároveň chceme podporiť aj myšlienku integrácie žiakov rôznych národností (čítať sa bude vo viacerých jazykoch ako i myšlienku inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami).

Čítať budú: deti a mládež

Kde: po CELOM SLOVENSKU v knižniciach / školách / kluboch / v centrách / v materských školách...

Kedy: kedykoľvek v týždni od 22. do 26. mája 2023

NAD PODUJATÍM PREVZALA ZÁŠTITU PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PANI ZUZANA ČAPUTOVÁ.


Kedy odštartujeme celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“ 2023?

LINKA DETSKEJ ISTOTY organizuje aj PR podujatie k „ČÍTAJME SI...“ 2023, ktorým symbolicky odštartuje celoslovenský detský čitateľský maratón v pondelok 22. 5. 2022 o 10:10 hod. v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ul. v Bra2slave. Zástupcovia médií sú srdečne vítaní!

Na podujatí privítame aj pani spisovateľku Babču Kardošovú, ktorá sa stretne s deťmi zo špeciálnej ZŠ Karpatská z Bratislavy a pani učiteľkou Petrou Patákovou a s deťmi zo ZŠ I. a II. stupňa Na bielenisku z Pezinka a pani učiteľkou Mariannou Marcinkovou.

Spisovateľka Babča Kardošová porozpráva deťom o fakticky fantastických kamošoch, ale aj o ostatných fantastických knižkách, ktoré deti teraz čítajú. Potom budú de$ čítať knižky v rôznych jazykoch – zaznejú ukážky v slovenskom, anglickom, ukrajinskom, macedónskom, španielskom i hebrejskom jazyku... Na stretnu$e s deťmi do Panta Rhei prídu aj psychologičky a psychológovia z Linky detskej istoty, zástupcovia z Vydavateľstva Slovart, Kníhkupectva Panta Rhei a ďalší. PR podujatie bude moderovať už tradične Katka Brychtová. 


Viac rozmerov podujatia Čítajme si...! „Celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“ chce jednak povzbudiť k čítaniu kníh čo najväčší počet deti a mládeže na Slovensku a zároveň podporiť aj myšlienku integrácie žiakov rôznych národností (čítať sa bude vo viacerých jazykoch) ako i myšlienku inklúzie žiakov so špeciálnymi potrebami. Formou knižných záložiek, brožúr a plagátov chceme sprostredkovať deťom a verejnosti informácie o dostupnosti Linky pomoci pre deti a mládež na tel. č. 116111, ako i on-line poradne na www.ldi.sk, a tiež Linky pomoci pre ukrajinské deti 0800-500-500, kde môžu deti a mládež nájsť pomoc a radu v momente, keď ju budú potrebovať. Linka 116111 funguje NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celé SLOVENSKO.“ Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, programová riaditeľka Linky detskej istoty.


Prihlásilo sa viac ako 89 000 čitateľov a počas týždňa ešte pribudnú ďalší. V rámci tohtoročného celoslovenského detského čitateľského maratónu si na čítanie môžu deti vybrať akúkoľvek knihu, môžu sa zapojiť v ktorýkoľvek deň v týždni od 22. do 26. 5. 2023 a čítať môžu akokoľvek dlho a v akomkoľvek jazyku. Niektorí miestni organizátori si prizývajú na podujatie napr. spisovateľov, ilustrátorov, starostov a iné známe osobnosti... niektorí organizujú zároveň besedy na tému ‚Čítanie‘, výstavy kresieb obľúbených knižných hrdinov či hrdiniek... niektoré školy sa rozhodli čítať deťom v materských školách alebo ľuďom v domovoch pre seniorov. Fantázii sa pri organizovaní podujatí „ČÍTAJME SI...“ medze nekladú.

A prečo práve čítanie? „Aj napriek tomu, že dnes môžeme mať pocit neustáleho čítania, či už na mobile prostredníctvom sociálnych sietí, alebo rôznych článkov, kniha, ktorá má príbeh, dokáže oveľa viac. Veľa detí číta pravidelne, niektoré menej pravidelne a niektoré len tak povinne, čo musia v škole. V dnešnej pretechnizovanej dobe život prináša deťom a mladým ľuďom veľmi veľa podnetov, ktoré sú zaujímavé, lákavé, poučné... ale, niekedy je tých podnetov až príliš veľa. Môže byť preto pre deti ťažké zorientovať sa a vybrať si zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna.“ Mgr. Katarína Kožová, psychologička z Linky detskej istoty Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka a má pozitívny vplyv aj na jeho psychiku.

Čítanie: - vytvára priestor pre tvorivosť - pomáha poznávať hodnoty a rozlišovať dobro a zlo - akceleruje rozvoj reči a obohacuje slovnú zásobu, čím sa podporuje aj sebavedomie detí - rozvíja fantáziu, zvedavosť, predstavivosť i pamäť - môže pomôcť pri prekonávaní stresu - ponúka možnosť relaxovať - dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí a porozumieť pojmom... Vyhlásenie výsledkov a žrebovanie: Výsledky celoslovenského detského čitateľského maratónu „ČÍTAJME SI...“ 2023 budú vyhlásené v pondelok 30. júna 2023 (po sčítaní počtu detí a mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí sa do čitateľského maratónu zapojili). Vyžrebujeme tiež 10 škôl, knižníc či klubov spomedzi zúčastnených, ktoré dostanú knihy, darované Vydavateľstvom Slovart a Linkou detskej istoty. Viac informácií o celom podujatí a jeho výsledkoch nájdete na: www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ a www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty / #Čítajmesi Špeciálne poďakovanie patrí pani prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ktorá prevzala nad podujatím patronát. Ďalej ďakujeme pani spisovateľke Oľge Feldekovej, ktorá je už od začiatku tohto projektu jeho krstnou mamou a pani Kataríne Brychtovej, za každoročné moderovanie podujatia, ktoré odštartuje detský čitateľský maratón, ďakujeme i všetkým miestnym organizátorom podujatí „ČÍTAJME SI...“ v knižniciach, na školách či v kluboch. A v neposlednom rade ďakujeme všetkým partnerom, ktorí nám každoročne bezplatne pomáhajú tento celoslovenský detský čitateľský maratón zrealizovať: Vydavateľstvu SLOVART, Tlačiarni KO&KA, Kníhkupectvu Panta Rhei, Slovenskej asociácii knižníc, Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Prepravnej spoločnosti Geis a ďalším. Podujatie bolo tento rok podporené aj Child Helpline International a UNICEF.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Táňa Ivanič | 0918-964-468 | tana@ldi.sk | www.ldi.sk/podujatia/citajme-si ;

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk