Linka Detskej Istoty

 

ČÍTAJME SI 2016


Knihu od vydavateľstva Slovart v tomto roku dostávajú vylosované knižnice a školy:

Branč ZŠ Branč
Detva Mestská knižnica K.A. Medveckého
Chminianske Jakubovany Spojená škola
Chtelnica Obecná knižnica v Chtelnici
Lednické Rovne ZŠ Eduarda Schreibera
Ľubietová ZŠ s MŠ T.G. Masaryka
Nové Zámky ZŠ G.Bethlena
Pezinok Malokarpatská knižnica
Tesárske Mlyňany Školská knižnica pri ZŠ Štefana Moysesa
Veľké Rovné ZŠ s MŠ Slovenského učeného tovarišstva

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk