Linka Detskej Istoty

 

ČÍTAJME SI 2016


Knihu od vydavateľstva Slovart v tomto roku dostávajú vylosaované knižnice a školy:

Branč ZŠ Branč
Detva Mestská knižnica K.A. Medveckého
Chminianske Jakubovany Spojená škola
Chtelnica Obecná knižnica v Chtelnici
Lednické Rovne ZŠ Eduarda Schreibera
Ľubietová ZŠ s MŠ T.G. Masaryka
Nové Zámky ZŠ G.Bethlena
Pezinok Malokarpatská knižnica
Tesárske Mlyňany Školská knižnica pri ZŠ Štefana Moysesa
Veľké Rovné ZŠ s MŠ Slovenského učeného tovarišstva

 

                                                             

 Ako postupovať  v roku 2016?

Odporúčame prečítať si manuál pre rok 2016. Aj keď sme veľa nezmenili, predsa len malé drobnosti by Vás mohli zaskočiť.


 

 

Prihláste sa prostredníctvom tejto prihlášky. Dbajte na to, aby nedošlo k duplicitnému prihlasovaniu miest čítania, pretože niekedy knižnica nahlasuje viaceré školy ako svoje miesta čítania a tie isté školy sa prihlasujú samostatne. Týka sa to aj predpokladaného počtu čítajúcich detí.


 
 

Overte si, či je Vaša prihláška evidovaná. Aktualizácia prihlášok bude každý pondelok.


 

Podmienkou započítania dieťaťa do celkového počtu čítajúcich detí je prečítanie jednej strany z vybranej knihy. Uvádzame zoznam odporúčaných kníh. Môžete však čítať knihu aj podľa vlastného výberu.


 

 Deti, ktoré sa zapoja do čítania sa podpíšu do prezenčne listiny, ktorá je podkladom pre výsledkovú listinu a predovšetkým pre nahlásenie výsledkov na Linku detskej istoty, n. o. Spôsob nahlasovania je podrobne opísaný v čl.7, bod 4 Manuálu. Počet čítajúcich detí nahláste bezprostredne po ukončení čítania (aj keď sa čítanie skončí pred 15.00h). Najneskôr však do 15.45h.


  Vytlačte si ohadovaný počet strán
Počet čítajúcich detí okrem okamžitého nahlásenia potvrďte aj prostredníctvom GARANTOM podpísanej VÝSLEDKOVEJ LISTINY, NAJNESKÔR do 5 pracovných dní, a to buď - formou scanu na adresu 116111sk@gmail.com - zaslaním poštou na adresu Linka detskej istoty, n. o. Fialkové údolie 5, 811 01 Bratislava. Výsledkové listiny sú podkladom k definitívnemu potvrdeniu počtu čítajúcich detí za rok 2016. A zároveň podkladom pre zlosovanie knižiek pre knižnice.
  Posielajte len výsledkové listiny, t.j. bez prezenčných listín.

Elektronická verzia pozvánky na stiahnutie - leták A4.

 


 

            Leták A4

"Diplom"  vo formáte A1 Vám bude zaslaný poštou. Môžete ho využiť ako materiál pre spoločné podpisovanie detí - nie je to však podmienka. Diplom zostáva na mieste čítania. Niektoré knižnice si nechávajú plagáty zavesené vo svojich priestoroch po celé roky, ktoré sa do tohto čítania zapájajú.


 

 

 

 

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk