Linka Detskej Istoty

 

ČÍTAJME SI 2015

Čo je projekt ČÍTAJME SI?

Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.

Takto sme spolu čítali od roku 2008:

    

  

 Vylosované knižnice za rok 2015: 

Banská Bystrica Školská knižnica ZŠ  Ďumbierska 17
Beluša Školská knižnica  Slatinská 3
Bratislava Miestna knižnica Dúbravka Sekurisova 12
Dolný Kubín ZŠ Janka Matúšku Kohútov Sad 1752/4
Košice Knižnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2
Kráľovský Chlmec Kultúrne Centrum Medzibodrožia a Použia – Regionálna knižnica  Ul. Hlavná 72
Kysucké Nové Mesto Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto Belanského 9
Myjava Mestská knižnica M.R.Štefánika 4
Oravská Lesná Školská knižnica ZŠ a MŠ Oravská Lesná 299
Oravské Veselé Školská knižnica ZŠ  Oravské Lesné 377
Rohožník Školská knižnica ZŠ Rohožník 399
Snina Školská knižnica, ZŠ Snina Ul. Komenského 2666/16
Šahy Mestská knižnica Janka Kráľa č. 52

 PLAGÁT A1 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk