Linka Detskej Istoty

 

.

 

Prečo projekt ČÍTAJME SI?

Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom.

Takto sme spolu čítali od roku 2008:

 


 

 

Čo treba všetko urobiť, aby vaše deti čítali a ďalšie informácie pre rok 2023:

 

Odporúčame prečítať si oragnizačné informácie.                                      K dispozícii.


 

 

Prihláste sa prostredníctvom tejto prihlášky. Dbajte na to, aby nedošlo k duplicitnému prihlasovaniu miest čítania, pretože niekedy knižnica nahlasuje viaceré školy ako svoje miesta čítania a tie isté školy sa prihlasujú samostatne. Týka sa to aj predpokladaného počtu čítajúcich detí.

K dispozícii.


 
 

Overte si, či je Vaša prihláška evidovaná.                                                                                                           K dispozícii.


 

 

   

Deti, ktoré sa zapoja do čítania sa podpíšu do prezenčne listiny, ktorá je podkladom pre výsledkovú listinu  Počet čítajúcich detí nahláste bezprostredne po ukončení čítania 


  Vytlačte si ohadovaný počet strán


 

Elektronická verzia pozvánky na stiahnutie - leták A4.

 


 

            Leták A4

Podpisový plagát    A2 (posielame poštou na miesta čítania)  

 

                      


 

                                    

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk