Linka Detskej Istoty

 

ČÍTAJME SI 2019 - 30.5.2019

Čo je projekt ČÍTAJME SI?

Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska.

Takto sme spolu čítali od roku 2008:

 


 

Čo treba všetko urobiť, aby vaše deti čítali a ďalšie informácie pre rok 2019:

 

Odporúčame prečítať si manuál pre rok 2019.                                  

 K dispozícii.

Prihláste sa prostredníctvom tejto prihlášky. Dbajte na to, aby nedošlo k duplicitnému prihlasovaniu miest čítania, pretože niekedy knižnica nahlasuje viaceré školy ako svoje miesta čítania a tie isté školy sa prihlasujú samostatne. Týka sa to aj predpokladaného počtu čítajúcich detí.

                                                                                                                        


 

    K dispozícii.

Overte si, či je Vaša prihláška evidovaná.                    

                        

 


 

                   

K dispozícii.

 

Podmienkou započítania dieťaťa do celkového počtu čítajúcich detí je prečítanie jednej strany z vybranej knihy. Uvádzame zoznam odporúčaných kníh. Môžete však čítať knihu aj podľa vlastného výberu.    

                                                                                                       


 

Môžete čítať podľa vlastného výberu!

Onedlho zverejníme.

Deti, ktoré sa zapoja do čítania sa podpíšu do prezenčne listiny, ktorá je podkladom pre výsledkovú listinu a predovšetkým pre nahlásenie výsledkov na Linku detskej istoty, n. o. Spôsob nahlasovania je podrobne opísaný v čl.7, bod 4 Manuálu. Počet čítajúcich detí nahláste bezprostredne po ukončení čítania (aj keď sa čítanie skončí pred 15.00h). Najneskôr však do 15.30h.


  Vytlačte si ohadovaný počet strán
Počet čítajúcich detí okrem okamžitého nahlásenia potvrďte aj prostredníctvom GARANTOM podpísanej VÝSLEDKOVEJ LISTINY, NAJNESKÔR do 2. júna 2017 a to formou scanu alebo odfotenim cez mobil na adresu citajmesi@ldi.sk. Výnimočne zaslaním poštou na adresu Linka detskej istoty, n.o., Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava. Výsledkové listiny sú podkladom k definitívnemu potvrdeniu počtu čítajúcich detí za rok 2019. A zároveň podkladom pre zlosovanie knižiek pre knižnice.
  Posielajte len výsledkové listiny, t.j. bez prezenčných listín.

Elektronická verzia pozvánky na stiahnutie - leták A4.

                                                                               Onedlho zverejníme.


 

            Leták A4

"Diplom"                                                                  Onedlho zverejníme.

 

 

            


                             


    


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk