Linka Detskej Istoty

 

     

 

Čo je projekt ČÍTAJME SI?

Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. 

Knihy od vydavateľstva Slovart v tomto roku dostávajú vylosované knižnice a školy:

Bratislava Staromestská knižnica Blumentálska 10/a
Humenné Vihorlatská knižnica Námestie slobody 50
Kluknava Základná škola, Kluknava 43 Kluknava 43
Komárno Knižnica Józsefa Szinnyeiho Eötvösa 35
Kysucké Nové Mesto Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto Belanského 9
Kysucký Lieskovec Základná škola  Kysucký Lieskovec č.208
Liešťany ZŠ s MŠ Liešťany Liešťany 192
Nitra Základná škola kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1
Pezinok Základná škola Na bielenisku 2
Prešov Školská knižnica KNIHOMOĽ ZŠ, Májové námestie 1

 

 

  poradenstvo každý  deň od 19.00h do 23.00h


   


Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk