Linka Detskej Istoty

 

             

 

Čo je projekt ČÍTAJME SI?

Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. 

Takto sme spolu čítali od roku 2008:

  


Čo treba všetko urobiť, aby vaše deti čítali a ďalšie informácie pre rok 2017:

 

Odporúčame prečítať si manuál pre rok 2017.                                      K dispozícii.


 

 

Prihláste sa prostredníctvom tejto prihlášky. Dbajte na to, aby nedošlo k duplicitnému prihlasovaniu miest čítania, pretože niekedy knižnica nahlasuje viaceré školy ako svoje miesta čítania a tie isté školy sa prihlasujú samostatne. Týka sa to aj predpokladaného počtu čítajúcich detí.

K dispozícii.


 
 

Overte si, či je Vaša prihláška evidovaná. Aktualizácia prihlášok bude každý pondelok.                                                                             K dispozícii.


 

Podmienkou započítania dieťaťa do celkového počtu čítajúcich detí je prečítanie jednej strany z vybranej knihy. Uvádzame zoznam odporúčaných kníh. Môžete však čítať knihu aj podľa vlastného výberu.             K dispozícii.


  Môžete čítať podľa vlastného výberu!

Deti, ktoré sa zapoja do čítania sa podpíšu do prezenčne listiny, ktorá je podkladom pre výsledkovú listinu a predovšetkým pre nahlásenie výsledkov na Linku detskej istoty, n. o. Spôsob nahlasovania je podrobne opísaný v čl.7, bod 4 Manuálu. Počet čítajúcich detí nahláste bezprostredne po ukončení čítania (aj keď sa čítanie skončí pred 15.00h). Najneskôr však do 15.30h.


  Vytlačte si ohadovaný počet strán
Počet čítajúcich detí okrem okamžitého nahlásenia potvrďte aj prostredníctvom GARANTOM podpísanej VÝSLEDKOVEJ LISTINY, NAJNESKÔR do 2. júna 2017 a to formou scanu alebo odfotenim cez mobil na adresu citajmesi@ldi.sk. Výnimočne zaslaním poštou na adresu Linka detskej istoty, n. o. Fialkové údolie 5, 811 01 Bratislava. Výsledkové listiny sú podkladom k definitívnemu potvrdeniu počtu čítajúcich detí za rok 2017. A zároveň podkladom pre zlosovanie knižiek pre knižnice.
  Posielajte len výsledkové listiny, t.j. bez prezenčných listín.

Elektronická verzia pozvánky na stiahnutie - leták A4.

 


 

            Leták A4

"Diplom"  vo formáte A1 Vám bude zaslaný poštou. Môžete ho využiť ako materiál pre spoločné podpisovanie detí - nie je to však podmienka. Diplom zostáva na mieste čítania.


 TLAČOVÁ SPRÁVA GEIS     

 

 

                      

 


                    

 

 

 

 

 

  poradenstvo každý  deň od 19.00h do 23.00h


   


Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk