Linka Detskej Istoty

 

21km pre deti - Bežíme deťom na pomoc

Cieľom tohto podujatia je získať finančné prostriedky na pomoc deťom, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, avšak možnosť ich riešenia vlastnými silami je veľmi obmedzená alebo žiadna.

       

       

Pre jednotlivcov, pre firemné kolektívy aj

pre bežcov "na diaľku".   

Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného alebo z darov Linka detskej istoty využije priamo na svoje aktivity.

Základným vkladom je 30 € za jedného bežca, ktorému môžu na štartovné prispieť aj známi, priatelia, kolegovia alebo aj úplne cudzí ľudia. V prípade tzv. zbierkového typu štartovného maximálna výška nie je obmedzená – cieľom je získať čo najviac finančných prostriedkov ako dar pre organizátora, Linku detskej istoty. Okrem aktívnej účasti na behu preto bežcov prosíme, aby sa zároveň stali podporovateľmi Linky detskej istoty a pokúsili sa osloviť blízkych, spolupracovníkov či známych a motivovali ich, aby akýmkoľvek finančným darom prispeli a podporili dobrú vec.

 VIAC TU

V roku 2019  už 11.ročník!

8. septembra 2019

 Vyberte si trať :

3 km          7 km        21,1 km


© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk