Linka Detskej Istoty

 

Pravidelné podujatia

Celoročne poskytujeme služby deťom, madým ľuďom a dospelým, ktorí konajú v mene detí. "Prichádzajú" k nám prostredníctvom telefónov, mobilov, internetu,... alebo prichádzajú osobne.

Niekoľkokrát do roka "vychádzame" za nimi -odbornou i širokou verejnosťou my. Prostredníctvom viacerých podujatí, ktoré majú už svoju tradíciu, niektoré si ich len budujú. Poteší nás, ak sa na nich stretneme.

 

 
 

Okrúhly stôl pri prípežitosti Medzinárodného dňa  detských liniek (17.5.)a medzinárodného dňa  nezvestných detí (25.5.)

Otvárame témy s ktorými sa stretávame my a ktoré môžu zaujímať aj verejnosť

 
    
 

Čítajme si.

Prostredníctvom detského čitateľkého maratónu chceme pripomínať tému čítania v detskom veku.

 
    
 

21km pre deti - Bežíme deťom na pomoc.

Fundraisingová akcia, ktorá zároveň ponúka spoločné trávenie voľného času.

 
    
 

 B:A:F 

BENEFIČNÁ AUKCIA FOTOGRAFIÍ

 
    
   

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk