Linka Detskej Istoty

 

Sme členmi

Child Helpline International (CHI)

            

Missing Children Europe (MCE)

Sieť tiesňových detských liniek z celého sveta je založená na presvedčení, že deti a mladí ľudia majú nielen práva, ale že oni sú tí, ktorí vedia najlepšie identifikovať svoje problémy.
Jej cieľom je posilniť činnosť existujúcich detských liniek, vytvára platformu pre komunikáciu, výmenu skúseností medzi členskými linkami. Uľahčuje založenie detských liniek aj v ďalších krajinách, v ktorých doposiaľ takáto služba pre deti chýba. Je aktívna aj pri obhajobe detských práv na úrovni orgánov OSN. Child Helpline International (CHI) vyhlásila v roku 2007 17. máj za Medzinárodný deň detských liniek.

 

       

Missing Children Europe je Európska federácia nezvestných a sexuálne zneužívané deti. Ako zastrešujúca organizácia, predstavuje 24 mimovládnych organizácií (MVO) pôsobí v 16 členských štátoch Európskej únie a Švajčiarska. Každá z týchto organizácií je aktívny v prípadoch nezvestných a / alebo sexuálne zneužívaných detí na miestnej úrovni, vrátane prevencie a podpora obetí.

 

 

 

         

 

 

     

 

 Koalícia  pre deti Slovensko

Asociácia liniek pomoci.

Asociácia združuje organizácie, ktoré poskytujú pomoc deťom a mladým ľuďom v náročných situáciách prostrednictvom dištančných služieb.

     

Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov.

 

         

 

 

 

     

 

AMBER Alert Europe (AA EU)

V roku 2015 Linka detskej istoty v spolupráci s PZ SR a AA EU realizovala na Slovensku projekt AMBER Alert Slovensko a stala sa členom AMBER Alert Europe. Slovensko je ďalším štátom pripraveným v prípade potreby využiť tento nový pohotovostný systém AMBER Alert Slovensko pri pátraní po deťoch v bezprostrednom ohrození života a zdravia.

                                              

         

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk