Participácia - účasť detí a mladých ľudí na svojom živote

Poznáš ten pocit, keď chceš povedať svoj názor, ale dospeláci ťa nepočúvajú? Nám na tvojom názore záleží!!!

Preto sme sa rozhodli zapojiť do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je vytvoriť na Linkách detskej pomoci v piatich krajinách EÚ (Rumunsko, Bulharsko, Česko, Poľsko, Slovensko) podmienky na to, aby boli vypočuté hlasy (názory) detí, mládeže, a teda aj ten Tvoj.

Tento projekt vychádza z Tvojho práva byť vypočutý. Počúvať chceme my, rovnako chceme hlasy detí a mládeže presadzovať v spoločnosti.

 

Hlavné ciele projektu sú:

  • aby linka 116 111 nebola len o deťoch bez nich, ale o deťoch s nimi, t.j. aby deti samotné mali možnosť povedať, čo sa im na Linke páči a čo nie.
  • aby sa hlas detí ako skupiny preniesol do celospoločenskej roviny a to prostredníctvom zvyšovania povedomia spoločnosti o detských právach a to cez média a cez rozhovory s príslušnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Čo dokážu spoločne deti, mladí ľudia a dospelí

Skupinu mladých radkýň tvorilo šestnásť dievčat zo siedmych základných škôl a gymnázií vo veku od 13 do 18 rokov. Spoločne skladali mozaiku toho, čo znamená aktívna participácia. Počas celodenných stretnutí sme sa venovali týmto témam: základy komunikácie a aktívne počúvanie, triedenie a hodnotenie informácií, asertivita, emocionálna odolnosť, participácia v praxi.

Dievčatá si veľmi pochvaľovali neformálnu atmosféru, spôsob získavania informácií prostredníctvom zážitku a možnosť rozprávať a vyjadrovať svoje postoje. Ukázalo sa, že radkyne citlivo vnímajú svet okolo seba, majú zaujímavé názory a zároveň majú skúsenosť s tým, že neboli a nie sú vždy dostatočne vypočuté. Spoločne sme našli príčinu v nedostatočnej medziľudskej komunikácii. Rešpektovaním ich názorov na naše služby sme vytvorili priestor pre priblíženie Linky detskej istoty deťom a mladým ľuďom. Počas stretnutí sa dievčatá vyjadrovali k príprave letákov (nájdete nižšie na stránke), videí, spoznali aj ďalšie projekty Linky detskej istoty a zažili si niektoré aktivity z výcviku operátorov.

Spoločne s dievčatami sme pre Linku pomoci vytvorili Dotazník pre deti a mladých ľudí, kde sa môžu vyjadriť k skúsenostiam s volaním na Linku. Zo spolupráce vzišla aj Metodika detskej participácie - dokument, kde sa dospelí ako učitelia alebo pracovníci s deťmi a mladými môžu dozvedieť, čo je to participácia detí a mladých, ako ju umožniť v škole alebo v centre voľného času.

Zo skúseností s našimi radkyňami a skúseností zahraničných liniek vznikol dokument, ktorý sa nazýva Odporúčací list. Jeho úlohou je ukázať verejnosti a všetkým, ktorí majú možnosť rozhodovať o tom čo sa deje v našej krajine, ako deti a mladí ľudia vnímajú svoje právo byť vypočutí a rešpektovaní.
 

 


  

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk