Linka Detskej Istoty

 

Výskumy naznačujú, že veková hranica prvých skúseností s alkoholom sa u detí a mladých ľudí neustále znižuje. S nadmerným užívaním alkoholu zo strany detí, ale aj rodičov, sa spája vznik mnohých problémov v rodinách, v škole, medzi priateľmi, v oblasti zdravia.

 

                               

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk