Linka Detskej Istoty

 

 

Predsudky predstavujú zvyčajne negatívne postoje, voči určitej skupine ľudí alebo voči jednotlivcovi považovanému za člena skupiny. Ide o silne emotívne, iracionálne aj racionálne predstavy o určitej skupine, vyvolávajúce následne isté správanie sa voči danej skupine – napr. diskrimináciu. (Napr. Škóti sú lakomí. Cigáni sú zlodeji. Bezdomovci sú leniví opilci.)
Stereotypy sú štandardizované predstavy, často emocionálne zaťažené, veľmi stabilné a takmer nezávislé od prežitých skúseností ľudí. Prenášajú sa na jedinca ako výraz verejného názoru (prostredníctvom rodiny, školy, autorít). Tvoria ich predstavy, ktoré majú ľudia o sebe, o „svojej“ skupine, s ktorou sa identifikujú, a o členoch iných skupín, s ktorými sa naopak nestotožňujú. (Napr. Slováci sú pracovití a srdeční ľudia. – stereotyp Slovákov o sebe uplatňujúci sa pri konštruovaní národnej identity).
 

                               

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk