Linka Detskej Istoty

 

Mnoho detí a mladých ľudí je denno denne vystavovaných šikanovaniu zo strany rovesníkov, spolužiakov... Šikana je opakovaný útlak zo strany silnejších jedincov/skupín, ktorý môže mať podobu fyzického, psychického násilia, krádeží, znehodnocovania osobných vecí, verejného zosmiešňovania a pod.

 

 

Prečítaj si o našom projekte "Prevencia šikanovania"

                               

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk