Linka Detskej Istoty

 

Mnoho detí a mladých ľudí je denno denne vystavovaných šikanovaniu zo strany rovesníkov, spolužiakov... Šikana je opakovaný útlak zo strany silnejších jedincov/skupín, ktorý môže mať podobu fyzického, psychického násilia, krádeží, znehodnocovania osobných vecí, verejného zosmiešňovania a pod.

 

 

Prečítaj si o našom projekte "Prevencia šikanovania"   


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

                               

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk