Linka Detskej Istoty

 

Mnoho detí a mladých ľudí je denno denne vystavovaných šikanovaniu zo strany rovesníkov, spolužiakov... Šikana je opakovaný útlak zo strany silnejších jedincov/skupín, ktorý môže mať podobu fyzického, psychického násilia, krádeží, znehodnocovania osobných vecí, verejného zosmiešňovania a pod.

 

 

Prečítaj si o našom projekte "Prevencia šikanovania"

denne

od 18.00h do 22.00h

OZNAM!                                 Z technických príčin je chat dočasne nefunkčný. Ospravedlňujeme sa. Môžete nás kontaktovať cez mail potrebujem@ pomoc.sk alebo telefonicky 116 111


   


                        pre deti


Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

                               

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk