Linka Detskej Istoty

 

Viac o projekte

Späť

Celý názov projektu znie Participatívny a na dieťa-orientovaný prístup pre včasnú identifikáciu a prevenciu šikanovania v školskom prostredí v 7 krajinách EÚ (Introducing Participatory and Child-centered Approach for Early Identification and Prevention of Bullying in School Setting in 7 EU Countries, JUST/2013/DAP/AG/5372).

Prečo participatívny a na dieťa-orientovaný prístup?

V Linke detskej istoty veríme, že každý človek už odmalička má právo podieľať sa na živote, ktorý žije. Pre nás sú názory detí a mladých ľudí na prvom mieste. Aj v projekte Prevencia šikanovania bude zapojenie detí a mladých ľudí kľúčové.

Hlavné ciele projektu:
- vytvoriť bezpečný priestor pre deti a mladých ľudí, kde môžu zdieľať svoje názory na šikanovanie a zapojiť ich do procesu vytvárania preventívnych aktivít
- vytvoriť spolu s učiteľmi a školami na dieťa-orientovanú metodológiu ako spôsob práce so šikanovaním
- zapojiť do riešenia šikanovania komunitu
- lobovať za participáciu detí a mladých ľudí pri vytváraní programov slúžiacich pri prevencii a intervencii šikanovania

Plánované aktivity v rámci projektu si môžete pozrieť v prezentácii TU.

    


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

 

Co-founded by the Daphne Progamme of the European Union JUST/2013/DAP/AG/5372   

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk