Linka Detskej Istoty

 

Prevencia šikanovania

Šikanovanie sa deje. To je fakt. Jeho dôvody sú rôzne a dopady môžu byť devastujúce pre osobnosť človeka ale aj spoločnosť. Dá sa zastaviť?


 

                                                          

 

 


 

 

Co-founded by the Daphne Progamme of the European Union JUST/2013/DAP/AG/5372   

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk