Linka Detskej Istoty

 

 

Diskriminácia, teda znevýhodňovanie na základe rasy, pohlavia, náboženstva, veku, sexuálnej orientácie, zdravotného stavu, spoločenského postavenia, individuálnych schopností, výzoru - to sú témy, s ktorými nám volajú deti a mladí ľudia.

 

                               

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk