Linka Detskej Istoty

 

Linka pre deti a mládež 116 111 funguje - 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne.

 

 
V posledných týždňoch nás intenzívne kontaktujú 
deti a mladí ľudia s obavami zo šírenia sa epidémie
koronavírusu a jej následkami.

 Od  marca 2020  až v 90% volaní detí a mladých ľudí rezonuje téma koronavírusu.

Máme tak priestor hovoriť s nimi nielen o ich pocitoch, obavách či strachu, ale aj o dôkladnej prevencii pred týmto vírusom a tiež máme priestor poskytnúť deťom primerané informácie. Je veľa detí, ktoré tieto informácie nedostanú doma jasne a zrozumiteľne, prípadne veku primerane vysvetlené. Často sa stretávame s tým, že ako prevenčná metóda sa zo strany dospelých používa skôr strašenie, čo môže vyvolať u detí a mladých ľudí namiesto opatrnosti neprimeranú paniku, alebo na druhej strane to môže vyvolať letargiu a odovzdanosť, čo môže následne spôsobiť aj podceňovanie situácie a viesť k nezodpovedným reakciám/aktivitám detí a mladých ľudí. Vyvolávanie takýchto pocitov nie je vhodný spôsob posilňovania prevencie. 

Vysvetlime deťom prečo sú zavreté školy,... prečo rodiča nie sú v zamestnaní. Povedzme im, čo je koronavírus, čo je epidémia. Tak aby tomu rozumeli. Vek dieťaťa samozrejme zohráva rolu v komunikácii s ním. Naučme deti návykom, ktoré im pomôžu chrániť sa pre možným nakazením. Vaše deti majú určite veľa otázok. Počas krízy je normálne, že aj deti a mladí ľudia sa môžu cítiť smutne, vystresovane, zmätene, vystrašene alebo nahnevane a je tiež prirodzené, že majú otázky na ktoré si nevia nájsť samé odpoveď. Venujme im čas.

Deťom a mladým ľuďom, ktorí teraz trávia prevažnú väčšinu času doma v karanténe, môže pomôcť porozprávať sa s niekým, komu dôverujú, s rodinou, s priateľmi alebo môžu zavolať aj k nám na Linku pre deti a mládež 116 111. Rozprávajme sa s deťmi o tom, ako môžu využiť čas v tejto situácii, aké je dôležité rešpektovať povinnosti a pokyny v rámci vzdelávania, ako primerane využívať sociálne siete a iné vymoženosti internetu, mobilu...

Pri rozhovore sa môžete inšpirovať aj týmito materiálmi:

Je tu vírus, čo mám robiť?

100 nápadov na využitie voľného času.

 

https://bratislavskykraj.sk/ako-vysvetlit-detom-co-sa-deje-pustite-im-toto-video/

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

http://dietaaja.sk/ako-o-korone-hovorit-s-detmi/?fbclid=IwAR3nC4ZDWUHawW4tFbLgRkpMq7bJRknXrVoZvsEFpsjDej9jfgkt_JYmZ-o

https://youtu.be/Hz6fyfxD4xE

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk