Linka Detskej Istoty

 

                       

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov:   Linka detskej istoty, n. o.
IČO:

45744327
Právna forma:   Nezisková organizácia
Sídlo-Ulica:   Na vŕšku
Súpisné/orientačné číslo:   338/6
PSČ:   811 01
Obec:   Bratislava - Staré Mesto


 

Banka: VÚB, a.s.

Majiteľ účtu : Linka detskej istoty, n. o

IBAN: SK40 0200 0000 0034 4836 4359

IBAN: SK58 0200 0000 0034 5518 2553

BIC: SUBASKBX(0200)-VÚB bankaKONTAKTY:

Všeobecne/média:   info@ldi.sk

Klienti: 116111@ldi.sk


 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk