Linka Detskej Istoty

 

Iniciatíva 116

"Iniciatíva 116" by mala pomôcť splniť požiadavku detí a mladých ľudí Slovenska dovolať sa na Linku 116 111 a 116 000. Kontakt s Linkou je často impulzom pre ne na rozhodnutie riešiť svoje nekomfortné prežívanie. Už 20. rok je Linka každý deň, každú hodinu v spojení s deťmi a mladými ľuďmi z celého Slovenska, z každého regiónu. Teraz potrebujeme pomoc regiónov, aby sme mohli zostať nápomocní naďalej a aj rozšíriť službu. Pomôžte nám pomáhať!


 2015

   

2016

       

  Umožnite  deťom  byť  s  nami  aj  naďalej  v spojení  a  darujte  im  116EUR.

Suma 116 EUR predstavuje symbol telefónneho čísla Linky detskej istoty, prostredníctvom ktorej sme deťom stále nablízku.


AKO?

      

ČO ZÍSKATE  OKREM DOBRÉHO POCITU?

1.príspevkom na účet: VÚB BANKA, SK 40 0200 0000 0034 4836 4359, VS 116 111 (do správy pre príjemcu uveďte, prosím, názov Vašej spoločnosti kvôli lepšej identifikácií platby)

2. darom na účet VÚB BANKA, SK 40 0200 0000 0034 4836 4359, VS 116 111 prostredníctvom darovacej zmluvy

3. inou dohodnutou formou - napíšte nám na: ldi@ldi.sk

    Okrem dobrého pocitu získate aj Certifikát dobrej vôle, ktorý budete môcť prezentovať v priestoroch Vašej spoločnosti či na Vašej webovej stránke. Zároveň budete uvedený na našej webovej stránke ako Partner LDI na rok 2015.

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk