Linka Detskej Istoty

 

Sociálno-právna poradňa

Sociálno-právna poradňa svoje odborné služby poskytuje pravidelne a bezplatne

každý štvrtok a sobotu od 14°° do 20°° na čísle 116 111

  • Pracovníci poskytujú klientom relevantné informácie z oblasti práv dieťaťa, rodinného, pracovného,ale i trestného práva a zákona o sociálnej pomoci.
  • Prevažne ide o problémy, kde nie je v moci dieťaťa aby si poradilo samé, prípadne nepostačuje okruh rodiny či iných príbuzných a známych, aby danú situáciu v prospech dieťaťa riešili.
  • Odborníci poskytujú telefonické sociálno-právne poradenstvo nielen vo všeobecnej, ale i v konkrétnej rovine vzhľadom na predkladaný problém.
  • Na požiadanie volajúceho klienta vstupujú pracovníci poradne do intervenčného procesu formou korešpodencie či osobného kontaktu nielen s klientom, ale i s inštitúciami.
  • Nahlásené vážne situácie ohrozujúce harmonický bio-psycho-sociálny vývin dieťaťa či mladého človeka (zanedbávanie, šikanovanie, týranie, sexuálne zneužívanie a pod.) riešime v spolupráci s políciou a sociálnymi odbormi.
  • Pri nahlásených trestných činoch poskytujeme na žiadosť volajúceho osobnú účasť na riešení situácie
    vrátane sociálnej, právnej a psychologickej starostlivosti.

O sociálno-právne poradenstvo a následné intervencie môže požiadať nielen dieťa či mladý človek, ale i každý dospelý v mene dieťaťa.

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk