Linka Detskej Istoty

 

Súčasnosť

V súčasnosti program prebieha podľa intenzity zanietenia pre rozvoj vrstovníckej podpory na jednotlivých školách rôznym spôsobom. V priebehu času niektorí podporovatelia odišli na stredné školy, na niektorých školách sa doškolili noví, niekde nenašli vhodných nástupcov, ale snažia sa udržať aspoň povedomie, aby na dobré skúsenosti nezabudli a vo vhodnej chvíli znovu podporu vrstovníckych vzťahov obnovili. Niekde kontinuálne rozvíjajú svoje schopnosti a zručnosti v rozvoji dobrých vzťahov.

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk