Linka Detskej Istoty

 

História

Pilotná fáza projektu CHIPS prebiehala v období od mája 2006 do apríla 2008. Nositeľ projektu -Sdružení Linka bezpečí - na tento projekt získal grant z Európskej únie, projekt bol spolufinancovaný z európskeho programu DAPHNE. Partnermi Sdružení Linka bezpečí sme boli ako Linka detskej istoty pri SV UNICEF spolu s organizáciou Stowarzyszenie OPTA z Poľska. Zameraný bol na overenie programu vrstovníckej podpory v našich podmienkach pri prevencii šikanovania a rozvoji vrstovníckych vzťahov medzi školákmi. V školskom roku 2009/2010 sa pod názvom „CHIPS - LDI partner škôl“ program vrstovníckej podpory CHIPS vďaka podpore z Fondu Hodina deťom rozšíril na školách v Bratislavskom (Bratislava III, IV, V) a Nitrianskom kraji (Nitra, Nové Zámky, Levice).


Konferencie CHIPS - príležitosť na výmenu skúseností mali účastníci programu na konferenciách detských podporovateľov.

 

„Nultá“ sa konala v pilotnej fáze projektu vo februári 2008. Ďalšie stretnutia na výmenu svojich skúseností a povzbudenie v činnosti mali deti vo svojich obvodoch alebo okresoch v priebehu júna 2010.
 
Prvá „veľká“ konferencia vrstovníckych podporovateľov CHIPS sa konala pod záštitou ministra školstva SR Eugena Jurzycu dňa 24. novembra 2011 v Spoločenskom dome Nivy. Zúčastnili sa na nej žiaci škôl nitrianskeho a bratislavského kraja, ktorí pracujú na rozvoji vrstovníckych vzťahov v programe CHIPS.
 
II. konferencia  sa konala 12.februára 2013.
 
 
 III. konferencia vrstovníckych podporovateľov sa konala 12. decembra 2013.

 

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk