Linka Detskej Istoty

 

Čo tento program ponúka?

 


PODPORUJE:

• prirodzenú ľudskú vlastnosť a schopnosť pomáhať si vzájomne jeden druhému

• ochotu zdieľať s niekým jeho prežívanie a zaujímať sa o iných

• citlivosť k zraniteľnosti iných, k zachovaniu bezpečných hraníc dôvernosti


UMOŽŇUJE:

• zapájať mladých ľudí viac do riešenia problémov, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života

• stať sa z pasívnych divákov a prizerajúcich sa aktívnymi členmi v danej situácii

• vytvoriť prostredie umožňujúce naplno rozvíjať empatiu, vnímavosť a sociálne schopnosti mladých ľudí

• získať neoceniteľné interpersonálne schopnosti a sebadôveru • ponúknuť podporu školám v starostlivosti o deti a mládež


POMÁHA:

• školám v prevencii a v boji so sociálno-patologickými javmi tým, že podporuje zdravé a bezpečné prostredie,

• deťom prostredníctvom ich kamarátov vyrovnať sa s náročnými situáciami skôr než vzniknú alebo eskalujú,

• školám postaviť sa proti šikanovaniu a iným nepríjemným javom v detskom svete posilnením kompetencií detí,

• hľadať cestu lepšej komunikácie medzi deťmi a učiteľmi, pretože deti často svoje požadavky nevedia vhodne formulovať, čo prináša zbytočne konfliktné situácie,

• posilniť vzdelávacie výkony a osobnostnú nadstavbu a následne zvýšiť kvalitu celej školy,

• pomáha nielen tým, ktorí o podporu požiadajú, ale i podporovateľom v ich osobnom raste, v získavaní cenných životných skúseností.


 

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk