Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA je odborné pracovisko určené rodinám, rodičom a deťom, ktoré sa ocitli, alebo sú dlhodobo v nepriaznivej životnej situácii, ktorú už nedokážu riešiť vlastnými silami. Je tiež určené pre rodiny, ktorým hrozí vyňatie dieťaťa do ústavnej starostlivosti, alebo ich dieťa do ústavnej starostlivosti už bolo umiestnené.
Cieľom programov poskytovaných v CRVZ CESTA je mobilizácia vlastných – prirodzených zdrojov rodiny, zvyšovanie osobnostných kompetencií jej jednotlivých členov. Cieľovou skupinou centra sú rodiny s deťmi do 18 rokov žijúce, alebo zdržujúce sa na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Prečo by ste k nám mali prísť?

Pomôžeme Vám zorientovať sa vo Vašej problémovej situácii, a budeme sa spolu s Vami snažiť hľadať východisko z problémov, ktoré Vás zaťažujú.
Ponúkame Vám odbornú pomoc, podporu a možnosť vykročiť na spoločnú CESTU za riešením.

Rodinám, resp. ich členom, poskytuje CVRZ CESTA:

 •  Základné a špecializované sociálne poradenstvo
 •  Sociálnu asistenciu
 •  Psychologické poradenstvo
 •  Právne poradenstvo
 •  Krízovú intervenciu
 •  Realizáciu tzv. „asistovaných“ stretnutí rodičov s deťmi, ktoré boli vyňaté do ústavnej starostlivosti
 •  Skupinové aktivity - poradenské  a svojpomocné skupiny pre rodičov a deti


Svoje služby poskytujeme:

 • Ambulantnou formou – v priestoroch centra
 • Terénnou formou – priamo v rodine
 • Telefonicky
 •  Písomne

.


         


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk