Linka Detskej Istoty pre dospelých

„...ako som sa tak na nich pozeral, napadlo mi, že niekto by s tým mal niečo urobiť... a potom mi napadlo, že ten niekto som ja“

J.F.Kennedy 

 


Aké služby Vám Linka môže poskytnúť?

Linka je určená primárne pre deti, avšak môžu sa na ňu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný. 

Šikanujú Vám dieťa?  Neviete zvládnuť pubertálnu dcéru alebo syna?  Vaše dieťa sa neche učiť? Skúste  sa obrátiť na  RODIČOVSKÚ LINKU -RL linka  (telefonické poradenstvo).                        

Telefonické poradenstvo prostredníctvom SOCIÁLNO-PRÁVNEJ PORADNE - SPP linka  (telefonické poradenstvo) môžete využiť v prípade ak sa potrebujete poradiť pri rodičovských sporoch o dieťa, v otázkach zverenia dieťaťa do starostlivosti, platenie a vymáhanie výživného, ak viete o zanedbávaní dieťaťa, o jeho týraní...
V prípade dostupnosti poskytujeme osobné intervencie prostredníctvom AMBULANTNÉHO KRÍZOVÉHO STREDISKA.
Rodiny, ktoré žijú v na území Bratislavského samosprávneho kraja a sú zaťažené generačnou chudobou sa môžu zapojiť do programov CENTRA VÝCHOVY K RODIČOVSKÝM ZRUČNOSTIAM - CESTA.
Linka 116 000 primárne slúži deťom a mládeži v prípadoch, kedy sa nacháczajú mimo  známeho prostredia. Poskytuje však aj poradenstvo pre rodičov, známych v prípade nezvestnosti dieťaťa a prijíma  informácie o dieťati, ktoré je v pátraní.

  


Čo Linka poskytuje Vašim deťom?

Linka detskej istoty ponúka dištančné poradenstvo prostredníctvom Detskej linky pomoci 116 111. Poskytuje taktiež Linku pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 ako aj linku pre ohrozenia virtuálneho sveta na stránke Pomoc.sk. V neposlednom rade tvoria významnú časť práce Linky detskej istoty aj aktivity zamerané na priamu, proaktívnu prácu s deťmi, ich výchovu a prevenciu nežiaducich javov v ich živote.

Linka 116 111

je v súčasnosti najvyužívanejšia bezplatná a odborne garantovaná linka pomoci na Slovensku, ktorá sa špecializuje na problematiku detí a mládeže. Detská linka pomoci  funguje na Slovensku od roku 1996 a odvtedy ako jediná pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov, sviatkov, 24 hodín denne 7 dní v týždni. O čom deti hovoria?

Na Linku 116 000

sa obracajú deti, ktoré sa nachádzajú z nejakého dôvodu mimo domova alebo pomýšľajú na útek.
Prostredníctvom tohto čísla majú rodičia nezvestného dieťaťa prístup k pomoci a podpore vo všetkých krajinách Európskej únie, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v domácej alebo inej krajine. Prvé hodiny po zmiznutí dieťaťa zohrávajú životne dôležitú úlohu. Existencia ľahko zapamätateľného čísla je nesmierne dôležitá, aby mohli zodpovedné miestne úrady prijať okamžité opatrenia a začali konať.

Linka Pomoc.sk a problematika bezpečne používaného internetu. TU

Linka pre otázky týkajúce sa ohrozenia detí a mladých ľudí vo virtuálnom svete funguje tiež na čísle 116 111, bezplatne a non-stop. Téme sa venujeme aj pomocou CHATového poradenstva. Na dnešnú generáciu pôsobí nové sociálne prostredie - virtuálny priestor, ktorý je pre deti a mladých ľudí prirodzeným prostredím. Predstavuje nové možnosti, ale aj riziká. Našou úlohou je podporiť deti a mladých ľudí, aby kriticky a zodpovedne uvažovali o všetkom, čo robia na internete.

 

CHIPS -program rozvoja vrstovníckych vzťahov na školách- viac TU

Východiskom projektu sú výskumy potvrdzujúce, že deti a mladí ľudia sa najčastejšie zdôveria so svojími problémami vrstovníkom. Projekt CHIPS vznikol práve na podporu teto prirodzenej iniciatívy. Vrstovnícka podpora je spôsob ako sa môžu mladí ľudia naučiť využívať svoju schopnosť počúvať a vzájomne si pomáhať. Program pomáha riešiť šikanovanie, konflikty, nedorozumenia,... predovšetkým však pomáha zlepšiť atmosfúru v škole.

 

 

 

    


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk