Linka Detskej Istoty

 

Linka Detskej Istoty pre dospelých

„...ako som sa tak na nich pozeral, napadlo mi, že niekto by s tým mal niečo urobiť... a potom mi napadlo, že ten niekto som ja“

J.F.Kennedy 

 


Aké služby Vám Linka môže poskytnúť?

Linka je určená primárne pre deti, avšak môžu sa na ňu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný. 

Šikanujú Vám dieťa?  Neviete zvládnuť pubertálnu dcéru alebo syna?  Vaše dieťa sa neche učiť? Skúste  sa obrátiť na  RODIČOVSKÚ LINKU -RL linka  (telefonické poradenstvo).                        

Telefonické poradenstvo prostredníctvom SOCIÁLNO-PRÁVNEJ PORADNE - SPP linka  (telefonické poradenstvo) môžete využiť v prípade ak sa potrebujete poradiť pri rodičovských sporoch o dieťa, v otázkach zverenia dieťaťa do starostlivosti, platenie a vymáhanie výživného, ak viete o zanedbávaní dieťaťa, o jeho týraní...
Linka 116 000 primárne slúži deťom a mládeži v prípadoch, kedy sa nacháczajú mimo  známeho prostredia. Poskytuje však aj poradenstvo pre rodičov, známych v prípade nezvestnosti dieťaťa a prijíma  informácie o dieťati, ktoré je v pátraní.

   


Čo Linka poskytuje Vašim deťom?

Linka detskej istoty ponúka dištančné poradenstvo prostredníctvom Detskej linky pomoci 116 111. Poskytuje taktiež Linku pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 ako aj linku pre ohrozenia virtuálneho sveta na stránke Pomoc.sk. V neposlednom rade tvoria významnú časť práce Linky detskej istoty aj aktivity zamerané na priamu, proaktívnu prácu s deťmi, ich výchovu a prevenciu nežiaducich javov v ich živote.

Linka 116 111

je v súčasnosti najvyužívanejšia bezplatná a odborne garantovaná linka pomoci na Slovensku, ktorá sa špecializuje na problematiku detí a mládeže. Detská linka pomoci  funguje na Slovensku od roku 1996 a odvtedy ako jediná pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov, sviatkov, 24 hodín denne 7 dní v týždni. O čom deti hovoria?

Na Linku 116 000

sa obracajú deti, ktoré sa nachádzajú z nejakého dôvodu mimo domova alebo pomýšľajú na útek.
Prostredníctvom tohto čísla majú rodičia nezvestného dieťaťa prístup k pomoci a podpore vo všetkých krajinách Európskej únie, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v domácej alebo inej krajine. Prvé hodiny po zmiznutí dieťaťa zohrávajú životne dôležitú úlohu. Existencia ľahko zapamätateľného čísla je nesmierne dôležitá, aby mohli zodpovedné miestne úrady prijať okamžité opatrenia a začali konať.

Linka Pomoc.sk a problematika bezpečne používaného internetu. TU

Linka pre otázky týkajúce sa ohrozenia detí a mladých ľudí vo virtuálnom svete funguje tiež na čísle 116 111, bezplatne a non-stop. Téme sa venujeme aj pomocou CHATového poradenstva. Na dnešnú generáciu pôsobí nové sociálne prostredie - virtuálny priestor, ktorý je pre deti a mladých ľudí prirodzeným prostredím. Predstavuje nové možnosti, ale aj riziká. Našou úlohou je podporiť deti a mladých ľudí, aby kriticky a zodpovedne uvažovali o všetkom, čo robia na internete.

 

 

 

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk