Linka Detskej Istoty

 

Dobrovoľníci Veľvyslanectva USA

JÚN 2014

Spolu sme vymaľovali 2 miestnosti (herňu a miestnosť, v ktorej sa realizujú "asistované" stretnutia.

V priestoroch Linky detskej istoty robíme skupinové aktivity s rodičmi a deťmi a tzv. "asistované" stretnutia rodičov s deťmi spolupracujúcimi s Linkou detskej istoty na riešení svojich problémov. Našou veľkou snahou je vytvoriť pre deti prostredie, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne a príjemne.

 

    

 

         


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk