Linka Detskej Istoty

 

Ambasádori Linky detskej istoty

Ambasádori sú dobrovoľníci Linky detskej istoty, ktorí prešli školením a spoluvytvorili metodiku pre prednášky na školách po celom Slovensku. Témy besiedok sa venujú bezpečnému používaniu internetu, prevencii pred stratou v cudzom prostredí, tolerancii a netolerancii a mnohým ďalším témam linky 116111 a 116000. Túto aktivitu sme začali realizovať na území celej SR začiatkom roka 2014.


Primárnou cieľovou skupinou preventívnych workshopov sú deti na prvom stupni ZŠ, s možnosťou modifikácie metodiky na iné vekové skupiny, ako aj na iné mimoškolské zariadenia a centrá voľnočasových aktivít. Aktivita sa realizuje na území celého Slovenska v časovom rozmedzí Máj 2014 – Jún 2015. Škola si po dohode s osobou, ktorá školu oslovuje, môže vybrať tému či témy workshopov. Podmienkou workshopu je prítomnosť pedagóga. Ambasádor Linky detskej istoty je vyslanec organizácie, ktorý sa preukáže tzv. Preukazom ambasádora.

Dňa 28.3.2014 sa v Žiline uskutočnilo školenie dobrovoľníkov, tzv. Ambasádorov, ktorí budú robiť workshopy s deťmi na základných školách. Z pôvodného počtu vyše 250 záujemcov o dobrovoľnícku činnosť prešlo výberom a následnými školeniami celkom 22 dobrovoľníkov.
Témou prvého stretnutia bolo spoznanie, motivácia dobrovoľníkov a och očakávanie od participácie na projekte, sebapoznanie a prezentácia pred skupinou.
 

Dňa 11.4.2014 sa v Žiline uskutočnilo školenie dobrovoľníkov, tzv. Ambasádorov, ktorí budú robiť workshopy s deťmi na základných školách. Témami bolo:

  • Čo mám robiť, keď mám problém? Prezentácia poradenskej telefonickej linky 116 111

  • Čo mám robiť, aby som sa nestratil/a? Prezentácia krízovej telefonickej linky 116 000

  • Ako bezpečne používať internet? Prezentácia stránky www.pomoc.sk. Práca s metodikou     „Ovce.sk“

Foto zo vzdelávania ambasádorov TU

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte Mišku na  michaela@unicef.sk

  

 

    


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk