Linka Detskej Istoty

 

Je naše právo zmeniť svet k lepšiemu v našom bezprostrednom okolí. Pomôžte nám pomáhať!

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.


 

Aktivity pre dobrovoľníkov.

 

Ak Vás myšlienka našej organizácie oslovila a chcete nám pomôcť, pozrite si Aktivity pre dobrovoľníkov, kde nájdete aktuálne a trvalé výzvy.

 
Ambasádori Linky detskej istoty

 

Ambasádori sú dobrovoľníci Linky detskej istoty, ktorí prešli školením a spoluvytvorili metodiku pre prednášky na školách po celom Slovensku. Témy besiedok sa venujú bezpečnému používaniu internetu, prevencii pred stratou a témam linky 116111 a 116000.

 

Ďakujeme dobrovoľníkom zo spoločností, ktorí nás navštívili a pomohli pri konkrétnych aktivitách.

Dobrovoľníci na Linke 2014

Zamestnanci veľvyslanectva USA

Zamestnanci firmy Dell

         

Dobrovoľníctvo na Linke 2016

 
       

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk