Linka Detskej Istoty

 

Tlačová konferencia Hlasy detí a mladých ľudí.

Pridané 11.06.2015

Tlačová konferencia Hlasy detí a mladých ľudí.

Vo štvrtok 11. 06. 2015 o 11:00 hod. v Dome Quo Vadis Bratislava sa konala prezentácia výstupov z dvoch výskumov, realizovaných na linke detskej istoty - výskum šikanovanie – vrstovnícke násilie – e-mailové poradenstvo – linka pomoci pre deti a mladých ľudí

Linka detskej istoty má snahu hovoriť v mene detí a upozorňovať verejnosť na vnímanie sveta deťmi a mladými ľuďmi. Deti a mladí ľudia nás kontaktujú viac ako 70 krát denne. Zámerom prezentácií je posilniť a zvýšiť informovanosť verejnosti ohľadom toho ako deti a mladí ľudia môžu bojovať so šikanovaním a vrstovníckym násilím, nakoľko sú vypočutí. Zároveň, spoločnosť žije aj vo virtuálnom svete a e-mail môže byť tiež jedným z foriem pomoci a podpory.

Prvý výskum sa realizoval vďaka podpore Ministerstva vnútra SR – Prevencia kriminality 2014. Témou bolo šikanovanie a vrstovnícke násilie z pohľadu volajúcich a píšucich na Linku pre deti a mládež 116 111. Druhý výskum sa realizoval v rámci medzinárodného projektu, podporeného v rámci Višegrádskeho fondu. Výskum sledoval dištančnú e-mailovú pomoc.
 

 

    

    


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk