Linka Detskej Istoty

 

Svetový deň detí.

Pridané 21.11.2017

20. november je výročím prijatia Dohovoru o právach dieťaťa (1989) a Svetovým dňom detí.

V roku 1989 sa predstavitelia svetovej politiky rozhodli, že všetky deti potrebujú ochranu a špeciálnu starostlivosť garantovanú zvláštnym zákonom. Dňa 20.11.1989 Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohovor o právach dieťaťa (The Convention on the Rights of the Child). Tento dokument postupne ratifikovalo 195 krajín sveta, čím sa stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii.

Aj Linka detskej istoty si v tento deň pripomenula prijatie dohovru. Zúčastnili sme sa  Bubnovačky - „Aby bolo deti dobre počuť“ pri príležitosti výročia prijatia medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa...bubnovali sme spolu s deťmi pred obch.centrom Polus v Bratislave :) ...ďakujeme Centrum Slniečko, n. o. za výbornú organizáci.

denne

od 18.00h do 22.00h


   


                        pre deti


Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk