Linka Detskej Istoty

 

Štvrťstoročie za nami, štvrťstoročie pred nami...

Pridané 25.01.2021

26.1.1996  prvý krát zazvonil na Linke detskej istoty telefón. Odvtedy nepretržite - 25 rokov - je Linka v spojení s deťmi.

  S radosťou vnímame, že našu prácu si cení i súčasná prezidentka SR pani Zuzana Čaputová. 

  


 

Predsedkyňa Správnej rady Linky detskej istoty.n.o.   PHDr. Katarína Trlicová:

Sú to každoročne desaťtisíce detí a mládeže, ktorí na Linke detskej istoty našli istotu, že ich niekto vypočul, akceptoval a poradil im. Preto keď sa obzriem na uplynulých 25 rokov existencie Linky detskej istoty som veľmi spokojná, že pre Slovenské deti takéto pracovisko existuje už celé štvrťstoročie. I keď začiatky neboli ľahké, teší ma, že som bola pri zrode tohto užitočného projektu, ktorý bez prerušenia 25 rokov plní svoje poslanie. Je to aj preto, že od začiatku až po súčasnosť na projekte pracujú úžasní ľudia, ktorí citlivo vnímajú detský svet jeho problémy, ako aj jeho potreby. Majú kvalitnú odbornú výbavu a sú obdarení empatiou, flexibilitou, racionalitou a pokorou. Dobrý priateľský a odborný tím pracovníkov dáva záruku pre kvalitnú komunikačno-poradenskú službu. Nesmieme zabúdať, že spoločenská klíma na celom svete poukazuje, že dištančné poradenstvo bude stále viac a viac dôležitou súčasťou poradenských služieb hlavne pre deti, ktoré sú najviac ohrozenou skupinou v spoločnosti. Prajem deťom a mladým ľuďom, aby mali v živote čo najmenej ťažkých chvíľ ale ak náhodou prídu, aby tu pre ne bola vždy Linka detskej istoty.    

 

 

 

 

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk