Linka Detskej Istoty

 

Participácia detí

Pridané 25.11.2014

 

Umožniť deťom formulovať a vyjadriť svoje názory, prijímať primerané informácie, ktoré sa ich dotýkajú a participovať na rozhodnutiach o takýchto záležitostiach, môže deťom prospieť v mnohých smeroch....

Odporúčací list a metodika pre  rozvoj participácie detí  sú  výstupy projektu "Posilňovanie detských hlasov v spoločnsoti EÚ prostredníctvom detských liniek pomoci"

 Odporúčací list                                                                                           Child Participation Methodology   


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk