Linka Detskej Istoty

 

Participácia detí

Pridané 25.11.2014

 

Umožniť deťom formulovať a vyjadriť svoje názory, prijímať primerané informácie, ktoré sa ich dotýkajú a participovať na rozhodnutiach o takýchto záležitostiach, môže deťom prospieť v mnohých smeroch....

Odporúčací list a metodika pre  rozvoj participácie detí  sú  výstupy projektu "Posilňovanie detských hlasov v spoločnsoti EÚ prostredníctvom detských liniek pomoci"

 Odporúčací list                                                                                           Child Participation Methodology   


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk