Linka Detskej Istoty

 

21km pre deti s novým stanom...

Pridané 10.12.2018

11. ročník „21km pre deti“ - Bežíme deťom na pomoc už s novým rýchlorozkladacím stanom.

A je to tu. Koniec roka. Čochvíľa si budeme rozbaľovať darčeky a vzájomne si priať šťastný nový rok, budeme veriť v to najlepšie pre seba, našich blízkych, i tých vzdialenejších. A aby bol naozaj ten rok dobrý, musíme si ho všetci tak trochu predpripraviť. Aj my, na Linke sa už pripravujeme na rok 2019, aby sme dokázali „sprevádzať“ deti a mladých ľudí v ich náročných životných situáciách ako doposiaľ.

Ako nezisková organizácia to nevieme robiť bez podpory priateľov, sponzorov... A my už máme prvú dobrú správu, prvý darček, a to parádny záhradný altánok pre naše akcie od spoločnosti Expodom. Oceníme to my ako organizátori, predovšetkým na podujatí „21km pre deti“ - Bežíme deťom na pomoc, ktorého 11. ročník pripravujeme v roku 2019, ale aj Vy, naši podporovatelia a účastníci – budeme mať zas o čosi krajšie prostredie.

Ďakujeme Expodomu za ich ústretovosť a štedrosť.

    


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk