Linka Detskej Istoty

 

Konferencia Linky pomoci za toleranciu 2015

Pridané 01.12.2015

Medzinárodná konferencia prepájajúca dištančné poradenstvo pre deti a mladých ľudí a ľudskoprávne témy  - 16.12.2015, Bratislava

Komu konferencia určená? Zamestnancom, dobrovoľníkom a študentom pomáhajúcich profesií, orientovaných na psychológiu, pedagogiku, sociálnu prácu.

Konferencia je bezplatná. Konferencia bude tlmočená z angličtiny do slovenčiny     

                                                                                          

Linka detskej istoty vznikla ako projekt Slovenského výboru pre UNICEF, ktorého poslaním je ochrana dodržiavania detských práv. Kľúčovými východiskami pre činnosť LDI z Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa sú práva týkajúce sa informácií, vyjadrenia názoru a ochrany pred ubližovaním. LDI je členom siete Child Hepline International ( CHI - Sieť poradenských detských liniek z celého sveta), ktorá posilňuje systém ochrany detí a podporuje činnosť detských liniek. Založená je na presvedčení, že deti a mladí ľudia majú nielen práva, ale že oni sú tí, ktorí vedia najlepšie identifikovať svoje problémy. LDI zdôrazňuje prístup pomoci založený na tom, že samotné dieťa/mladý človek je aktérom, nie pasívnym prijímateľom pomoci a podporuje jeho schopnosť prekonávať prekážky, učiť sa z nich a rozvíjať sa.

Medzinárodná konferencia "Linky pomoci za toleranciu" je súčasťou projektu "Linka detskej istoty za toleranciu". Poskytuje priestor pre výmenu skúseností európskych liniek pomoci s ich prácou s deťmi a mládežou v téme tolerancie s akcentom na spôsob práce cez dištančné poradenstvo. Hlavnými oblasťami v téme tolerancie sú diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, nenávistné prejavy. Linky pomoci za toleranciu Medzinárodná konferencia prepájajúca dištančné poradenstvo pre deti a mladých ľudí a ľudskoprávne témy 16.12.2015, Bratislava Konferencia zameraná na výmenu skúseností európskych liniek pomoci s dištančným poradenstvom pre deti a mládež v téme tolerancia. Hlavnými oblasťami v téme tolerancia sú diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, nenávistné prejavy.


Ilustračné video


Partneri

     

    


                        pre deti


 

Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk