Linka Detskej Istoty

 

LDI, n.o.

Pridané 04.02.2015

Od 31.10.2014 Linka detskej istoty ako nezisková organizácia


31.10.2014 založil SV UNICEF oddelením poslania a činností národného projektu Linka detskej istoty samostatnú neziskovú organizáciu Linka detskej istoty, n.o. Nezisková organizácia nadväzuje na 18- ročnú činnosť národného projektu bez zmien a preberá jeho povinnosti. Záväzky, ktoré presahujú rok 2014 a sú zazmluvnené s SV UNICEF prechádzajú do predmetu činnosti Linky detskej istoty, n.o. po uplynutí platnosti relevantných zmlúv.
   


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk