Linka Detskej Istoty

 

Pridané 10.06.2015

 

 


P r e z e n t á c i e:

PhDr. Peter GURÁŇ
zástupca Slovenska vo Výbore OSN pre práva dieťaťa

JUDr. Róbert DOBROVODSKÝ, PhD., LL.M.
sekcia legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR, Katedra občianskeho a obchodného práva
Právnická fakulta TU v Trnave

Dr. Ewald FILLER
Bundesministerium für Familien und Jugend

JUDr. Karel MOLIN
Riaditeľ Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (MPSVaR SR)

Mgr. Monika GREGUSSOVÁ
Linka detskej istoty, n. o.

JUDR. Andrea CISÁROVÁ
Riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Mgr. Patrícia ŽELEZNÍKOVÁ
Krajský súd Bratislava

 

P r o g r a m:

Moderuje : Zuzana ALNEROVÁ

9.30 - 10:30
Registrácia

10:30
Otvorenie konferencie

10:40 - 12:00
1. blok prezentácií:

12:00 - 12:20
Diskusia

12:20 - 13:00
Prestávka

13:00 - 14:00
2. blok prezentácií:

14:00
Diskusia
 

 

Cesta na miesto konferencie  - priestory Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  Pod Brehmi č. 4/A Polianky, Bratislava   TU

 

1_ z dialnice cez tunel Sitina           2_z centra cez Patronku         3_trasa peso zo zástavky  MHD Mokrohájska

    


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk