Linka Detskej Istoty

 

Dobrá správa, máme práva.

Pridané 12.03.2015

24.3.2015 o 14.00h v Bratislave v BIBIANE otvorenie výstavy o detských právach.

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Linka detskej istoty, n.o. Vás pozývajú na slavnostné otvorenie výstavy DOBRÁ SPRÁVA - MÁME PRÁVA' pri príležitosti 25. výročia podpísania medzinárodného dokumentu 'Dohovor o právach dieťaťa',  príležitosti 20 rokov nepretržitého fungovania Linky detskej istoty a deklarácie jej nového n.o. statusu.

Linka detskej istoty n.o. a BIBIANA spoločne pripravili výstavu pri príležitosti 25. výročia podpísania medzinárodného dokumentu Dohovor o právach dieťaťa, v ktorej sa zábavnou a hravou formou môžu deti dozvedieť o ňom viac.
Súčasťou výstavy sú aj interaktívne divadelné predstavenia nazvané Deti deťom v podaní základných škôl LUDUS a FELIX na témy:
Tolerancia, Šikanovanie, Bezpečnosť vo virtuálnom svete a tiež rozhovory s "Linkáčmi" o tom, čo deti najviac zaujíma a trápi.
Dozvedia sa tak odpovede na mnohé otázky, získajú informácie o Linke detskej istoty spojené s ukážkami volania na bezplatnú anonymnú non-stop LINKU 116 111, ktorá je dostupná pre deti z celého Slovenska.

Výtvarné spracovanie - Mgr. art. Daniela Révayová Lichardusová,

scenár – Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská

 

Výstava potrvá do 14.apríla 2015. Výstavné priestory sú otvorené denne okrem pondelka od 10hod. do 18 hod.

PLAGÁT                      TLAČOVÁ SPRÁVA


V rámci výstavy sa môžete prísť  pozrieť aj na  divadelné predstavenia DETI DEŤOM:

Názov: "Etudy na tému - Detské práva"

Krátke etudy na rôzne témy, ktoré sa dotýkajú porušovania detských práv, napríklad šikanovanie, netolerancia, riziká virtuality... tak, aby deti pochopili zápletku, dokázali pomenovať problém a spoločne formou interaktívnej diskusie s 'Linkáčmi' hľadali riešenia.
Hrajú deti zo Základnej umeleckej školy LUDUS pod vedením pani učiteľky Mgr. art. Lucie Arendášovej.
Hra je určená pre deti od 11 do 14 rokov.
Interaktívne vystúpenie spojené s minidiskusiou: 24. marca 2015 o 14:30 hod. a 8. apríla 2015 o 14:00 hod.


Názov: "Každý je iný - Oslava"

Zvieratká chystajú veľkú oslavu, ale zdá sa, že nič sa im nedarí podľa ich predstáv. Ako už naznačuje názov, hlavnou témou predstavenia je rôznorodosť. Tým, že sme všetci iní, máme každý svoje slabiny, ale aj jedinečné schopnosti, v ktorých sme nenahraditeľní. Predstavenie rieši témy, ako je tolerancia, vysmievanie sa a bezpečný internet.
Hrajú deti zo Základnej školy FELIX pod vedením pani učiteľky Mgr.
Marty Páleníkovej.
Scenár a spolupráca: Ivana Sujová.
Hra je určená pre deti od 5 do 9 rokov.
Výstupenia sú spojené s minibesiedkou s 'Linkáčmi' a uskutočnia sa v stredu 1. apríla 2015 o 14:00 hod. a vo štvrtok 9. apríla 2015 o 14:00 hod.
    


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk