Linka Detskej Istoty

 

Prvá detská konferencia CHIPS

Pridané 24.11.2011

24.11.2011  sa konala v Bratislave prvá Detská konferencia CHIPS

Konferencia vrstovníckych podporovateľov CHIPS sa konala dňa 24. 11. 2011 pod záštitou ministra školstva SR Eugena Jurzycu v Spoločenskom dome Nivy. Zúčastnili sa na nej žiaci škôl nitrianskeho a bratislavského kraja, ktorí pracujú na rozvoji vrstovníckych vzťahov v programe CHIPS. 

Teoretická časť konferencie:
Po privítaní a príhovoroch ministra školstva SR Eugena Jurzycu a riaditeľa Slovenského výboru UNICEF Miroslava Kaňu sme sa dozvedeli z histórie CHIPS a jeho poslaní. Bývalí podporovatelia z pilotného projektu Karin, Gabika, Dano, Petra hovorili o svojich začiatkoch a o tom, ako sa projekt začínal rozvíjať na Slovensku. Petra Sčehovičová  predstavila svoju SOČ (stredoškolskú odbornú činnosť) o programe CHIPS.

Praktická časť konferencie:
V pracovnej časti boli deti rozdelené do ôsmych skupín, v ktorých diskutovali a spoločne tvorili netiketu. Ako vstupné informácie k problematike dostali základné informácie o tom "Čo na internete áno, čo nie" od Moniky Gregussovej z eSlovensko o.z. a tiež sa dozvedeli o základných pravidlách tímovej práce, čiže o tom, ako pracovať v tíme - tie deťom porozprávala Andrea Janotková z CPPPaP Bratislava V.

Súbežne prebiehala diskusia s vedúcimi učiteľmi CHIPS, preventistami CPPPaP a pracovníkmi Linky detskej istoty o rozvoji rovesníckych vzťahov a v čom všetkom sa môžu CHIPSáci v rámci prevencie na školách realizovať.

V závere sme si vytvorili heslá, pravidlá a doporučenia pri zábave a komunikácii na sociálnych sieťach a inej činnosti pri PC.

Netiketu si môžu deti dokončiť na najbližšom stretnutí CHIPSákov priamo na svojich školách - môžu ju upraviť, prispôsobiť a výtvarne dotvoriť. Ak doteraz nemali nástenku na frekventovanom mieste na škole, môžu ju zriadiť a netiketu na ňu umiestniť.

Záver konferencie patril vyhliadkam a perspektívam programu vrstovníckej podpory CHIPS v podaní riaditeľky Linky detskej istoty pri SV UNICEF Evy Dzurindovej.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd“. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný SV UNICEF.

 

© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk