Linka Detskej Istoty

 

Benefičný vianočný stromček rozsvietený...

Pridané 10.12.2014

Linka detskej istoty získala  6 755€. Ďakujeme...

Ďakujeme spoločnostiam, ktoré si kúpili symbolické vianočné gule, ktoré ozdobujú benefičný vianočný stromček pred hotelom Radisson Blu Carlton do Troch kráľov. Linka detskej istoty tak získala 5 997,00€. Stromček sme slávnostne rozsvietili dňa 7.12.2014. 

 Ďakujeme  predajcom punču, ktorým sa podarilo za jednu hodinu získať 858,00€. Ďakujeme tiež všetkým známym i neznámym kupujúcim punču, dobrovoľníkom, účinkujúcim a všetkým, ktorí sa zapojili do podujatia.   


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk