Linka Detskej Istoty

 

30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa.

Pridané 19.11.2019

Dnes si svet pripomína 30. výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa (1989) Organizáciou spojených národov. Linka detskej istoty neptretržite už 24. rok svojou činnosťou podporuje dodržiavanie a presadzovanie práv detí.

Našou víziou je: Plnohodnotný detský svet v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje, spoluvytvára a podporuje.

Konkrétna práca je založená na uznávaní hodnôt, ktoré odrážajú štyri princípy Dohovoru o právach dieťaťa:

nediskriminácia (čl. 2)

najlepší záujem dieťaťa (čl. 3)

právo na život, prežitie a rozvoj (čl. 6)

rešpektovanie názorov dieťaťa (čl. 12)


Linka detskej istoty je prostredníctvom čísla 116 111 a 116 000 v spojení s deťmi každý deň, telefón takmer nezmĺkne. Nás to zaväzuje zabezpečiť prevádzku za každých okolností tak, aby sa mali deti na koho obrátiť kedykoľvek, keď potrebujú drobnú radu alebo radu odborníka. Smrť blízkej osoby, rozvod rodičov, týranie, zneužívanie, závislosti, šikanovanie a kyberšikanovanie i nešťastná láska dokážu riadne potrápiť, môžu viesť k sebapoškodzovaniu, vážnym psychickým problémom až k samovražde. Naučili sme sa nepodceňovať pocity detí. Možno preto sa deti a mladí ľudia na nás obracajú s dôverou, ktorú sa my snažíme nesklamať. Svedčí o tom aj cca 100 000 volaní detí a mladých ľudí za rok.   


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk