Linka Detskej Istoty

 

21km pre deti -7. ročník

Pridané 24.07.2015

Rezervujte si 6.9.2015

Pripravujeme 7. ročník "21km pre deti"

Beh 21 km pre deti, na ktorý Vás týmto srdečne pozývame, má najmä charitatívny rozmer – všetky peniaze získané zo štartovného alebo z darov budú priamo použité na činnosť Linky detskej istoty, ktorá prostredníctvom anonymnej a bezplatnej linky číslo 116 111 alebo linky pre nezvestné deti číslo 116 000 pomáha deťom pri ochrane a presadzovaní ich záujmov a práv.

Opäť v Bratislave na Partizánskej lúke!

Každý účastník si môže vybrať trať podľa svojich schopností:
A Polmaratón (min. vek je 18 rokov)
B 7 km
C 3 km
D Rodinný beh – beh rodičov s deťmi do 12 rokov

    


 

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

2percentá
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk