Linka Detskej Istoty

 

... aby sme mohli naďalej zdvíhať telefóny...


Šesť čísel, ktoré  stojí za to si zapamätať.

Pomáhame deťom a mladým ľuďom v ťažkých situáciách, aby na to neboli sami!

 

Každé dieťa a mladý človek sa stretáva s problémami, ktoré nevie riešiť. Niektoré deti a mladí ľudia majú rodičov a priateľov. Niektoré nemajú nikoho. Pomôžte deťom a mladým ľuďom, aby sa v núdzi mali na koho obrátiť.

Telefón na Linke zvoní 24 hodín denne, 365 dní v roku. 

Ak nám chcete pomôcť  naďalej "zdvíhať" telefóny,

podporte nás už dnes. 

 

 

Bezplatne, anonymne, na celom Slovensku

 

  


Linka detskej istoty je prostredníctvom čísla 116 111 a 116 000 v spojení s deťmi každý deň, telefón takmer nezmĺkne. Nás to zaväzuje zabezpečiť prevádzku za každých okolností tak, aby sa mali deti na koho obrátiť kedykoľvek, keď potrebujú drobnú radu alebo radu odborníka.

Smrť blízkej osoby, rozvod rodičov, týranie, zneužívanie, závislosti, šikanovanie a kyberšikanovanie i nešťastná láska dokážu riadne potrápiť, môžu viesť k sebapoškodzovaniu, vážnym psychickým problémom až k samovražde.

                                                

Naučili sme sa nepodceňovať pocity detí. Možno preto sa deti a mladí ľudia na nás obracajú s dôverou, ktorú sa my snažíme nesklamať. Úlohou Linky je poskytnúť dieťaťu do 18 rokov bezpečné prostredie, kde sa môže zdôveriť s čímkoľvek, kde má právo byť vypočuté, prijaté a akceptované... niekedy sa volajúce dieťa iba potrebuje uistiť, že jeho pocity sú oprávnené, chce si overiť, že to čo cíti, alebo to, čo sa mu deje - je, alebo nie je v poriadku...je dôležité, aby dieťa vedelo, že nikto nemá právo mu ubližovať, že má právo byť chránené, že môže vyjadriť svoje pocity, názory a hľadať odpovede na svoje otázky.

Je to forma kontaktu s deťmi, ktorá je prítomná takmer v každom štáte sveta - v súčasnosti v 145 štátoch. V Európske únii je existencia liniek podporovaná stratégiami na ochranu detí v EU - odporúčanie o prevádzkovaní 116 (Rozhodnutie Komisie 2007/116/EC z 15.februára 2007, aktualizovaného rozhodnutím Komisie 2007/698/EC z 29. októbra 2007).

Prevažne sa odporúčania zhostili mimovládne organizácie. Z podstaty takejto právne formy sú tieto organizácie odkázané na podporu spoločnosti. Podobne aj naša Linka detskej istoty, n. o. Vďaka naším priaznivcom sa nám to aj darilo celých 23 rokov.

Dnes ale potrebujeme pomoc. Ak nám chcete pomôcť  naďalej "zdvíhať" telefóny, podporte nás už dnes.

V čom je sila dištančného poradenstva?

Dištančné telefonické a chatové poradenstvo vylučuje mnohé z problémov, ktoré bránia deťom obrátiť sa o pomoc, o informáciu v prípade ak si nevedia dať rady so svojim problémom. Pre ne je dištančné poradenstvo mnohokrát dostupnejšie ako pomoc tvárou v tvár. Sila poradenstva cez telefón a chat je v tom, že- anonymné prostredie prirodzene vytvára bezbariérový priestor, deti sú otvorenejšie, vedia priznať viac informácii dôležitých pre identifikáciu problému,- ľudia na Linke vytvárajú nehodnotiace prostredie,   v ktorom môže dieťa ako jednotlivec vyjadriť svoje potreby a obavy bez rizika nerešpektovania jeho osobnosti, podceňovania závažnosti jeho obáv, alebo podceňovanie intenzity jeho potrieb, sú pripravení sprevádzať dieťa pri riešení jeho problému, tým majú deti možnosť mobilizovať sa, meniť obraz o sebe a uvedomiť si svoje kompetencie. Na našej Linke pre deti a mladých ľudí sú navyše služby bezplatné a dostupné zo všetkých telefónnych sietí, čím sú dostupné pre všetkých, ktorí to potrebujú.

 

Témy hovorov v percentách

A takto to funguje...


2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk