Linka Detskej Istoty

 

Ako môžete podporiť Linku detskej istoty?

Teraz aktuálne

 

1. Ľubovoľnou sumou na účet LDI - č.ú.: VÚB BANKA, 

IBAN: SK40 0200 0000 0034 4836 4359

IBAN: SK58 0200 0000 0034 5518 2553

2. Poukázaním 2% podielu zaplatenej dane.
3. Zapojením sa alebo zapojením svojej firmy do fundraisingových projektov Linky. Napr.:
  Iniciatíva 116 ,    21km pre deti,     B:A:F,      Vianočný benefičný stromček
4. Ako dobrovoľník Linky detskej istoty. Bližšie informácie TU►
 5. Ako konzultant v dištančnom poradenstve. Bližšie informácie TU►

Pomôžte nám "zdvíhať" telefóny deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii,...umožníte vyškolenie nových pracovníkov pre krízové intervencie a dištančné poradenstvo a tak pomôžete rozšíriť naše aktivity smerom k deťom a mladým ľuďom.

 

Našim cieľom je získať finančné prostriedky na pomoc deťom na Slovensku, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, ich možnosť riešiť tieto problémy vlastnými silami je však veľmi obmedzená alebo žiadna.  Neošetrené zážitky prechádzajú do dospelosti. Skoro vždy sú trvalou témou ich vnútorného prežívania, prekážkou k vytvoreniu si uspokojujúceho partnerského vzťahu, často somatizujú, majú strach naplno prejaviť lásku, sú podnetom pre narušené vzťahy v rodine, v dospelosti často končia u psychoterapeutov alebo psychiatrov,...

2%
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk