Linka Detskej Istoty

 

Medzinárodný deň liniek

17. 5. Medzinárodný deň liniek

Medzinárodný deň liniek

9. ročník ČÍTAJME SI

Tešíme sa aj na Vás.

9. ročník ČÍTAJME SI

Novinky

ČÍTAJME SI 2016

Tlačová správa -začíname čítať!  

Tlačová správa Koalície pre deti

Koalícia pre deti Slovensko žiada vysvetlenie...

Archív aktualít

                                                           


Služby

Linka pre deti a mládež   116 111
Pre deti Slovenska... anonymná, bezplatná non-stop
 

LInka pre nezvestné deti     116 000
Odídené, unesené, stratené...., bezplatná non-stop

 
LinkaPomoc.sk 
 Pre bezpečné používanie internetu              
 

 
Ambulantné krízové stredisko

 

Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA
 

 

 


Projekty

Hľadané deti
...odídené, unesené, stratené....

Projekt "Prevencia a eliminácia násilia na ženách"

     
Deti deťom
Virtuálna galéria Linky detskej Istoty a výtvarná súťaž
Deti deťom
      

Vrstovnícky program CHIPS

 
Detská participácia 

Snaha zapájať deti a mladých do aktivít Linky detskej istoty pretrváva naďalej. Projekt samotný bol ukončený v novembri 2014.

zaopou.ldi.sk

Za oponou           
O rasizme, xenofóbii, diskriminácii, netolerancii.
Linka detskej istoty
je za toleranciu!
  Pomoc deťom a mladým ľuďom prostredníctvom e-mailov.

Prevencia šikanovania

 

AMBER Alert Slovensko - Dieťa v ohrození života.

 


 Pravidelné podujatia 

21km pre deti -
Bežíme deťom na pomoc
     Vianočný benefičný stromček

Čítajme si
6 hodinový čitateľský maratón detí
 
    B: A: F      Benefičná aukcia fotografií
       

 

   pre poradenstvo

každý  deň 16.00h  -  23.30h


   


Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

                                                 

 

   
Čítajte s nami...
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk