Linka Detskej Istoty

 

Novinky

21km pre deti 2016

Blíži sa 8. ročník "21km pre deti - Bežíme...

Medzinárodné stretnutie - prevencia šikanovania

Linka detskej istoty sa pripravuje na medzinárodné stretnutie partnerov zo 7 krajín EÚ - k projektu...

MDD 2016

7. júna 2016 sme pripravili našim malým kamarátom - deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia...

Archív aktualít

                                                           


Služby

Linka pre deti a mládež   116 111
Pre deti Slovenska... anonymná, bezplatná non-stop
 

LInka pre nezvestné deti     116 000
Odídené, unesené, stratené...., bezplatná non-stop

 
LinkaPomoc.sk 
 Pre bezpečné používanie internetu              
 

 
Ambulantné krízové stredisko

 

Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA
 

 

 


Projekty

Hľadané deti
...odídené, unesené, stratené....

Projekt "Prevencia a eliminácia násilia na ženách"

     
Deti deťom
Virtuálna galéria Linky detskej Istoty a výtvarná súťaž
Deti deťom
      

Vrstovnícky program CHIPS

 
Detská participácia 

Snaha zapájať deti a mladých do aktivít Linky detskej istoty pretrváva naďalej. Projekt samotný bol ukončený v novembri 2014.

zaopou.ldi.sk

Za oponou           
O rasizme, xenofóbii, diskriminácii, netolerancii.
Linka detskej istoty
je za toleranciu!
  Pomoc deťom a mladým ľuďom prostredníctvom e-mailov.

Prevencia šikanovania

 

AMBER Alert Slovensko - Dieťa v ohrození života.

 


 Pravidelné podujatia 

21km pre deti -
Bežíme deťom na pomoc
     Vianočný benefičný stromček

Čítajme si
6 hodinový čitateľský maratón detí
 
    B: A: F      Benefičná aukcia fotografií
       

 

  poradenstvo

každý  deň 16.00h  -  23.30h

ZMENA - od 1.7. - 31.8.2016  v čase od 19.00-23.00h


   


Dotazník pre deti.Práve si skončil rozhovor na čísle 116 111? Pomôž nám zlepšiť naše služby tým, že odpovieš v dotazníku na niekoľko otázok.

 

Videa

  

 

  

  

 

  

  

    

 

   
© Linka Detskej Istoty www.ldi.sk